top of page

NYHETER

Her legges informasjon og nyheter til alle ut.

STYREREFERAT 07.06.2023

Vedlagt er referat fra styremøte

Image by Headway

ÅRSBERETNING EKEBERGÅSEN VELFORENING 2022

Vedlagt er referat fra styremøte

Image by Gabrielle Henderson

STYREREFERAT 24.03.2022

Vedlagt er referat fra styremøte

Image by Headway

STYREREFERAT 12.10.2021

Vedlagt er referat fra styremøte

Image by Gabrielle Henderson

INNKALLING ÅRSMØTE 2021

Vedlagt er innkalling til årsmøte for Ekebergåsen Velforening 2021.

Mengde med folk

REFERAT STYREMØTE 29.06.21

Vedlagt er referat fra styremøte gjennomført 29.06.21

I et møte

BUDSJETT 2021

Det har kommet en del henvendelser om tilgang til budsjettet for driftsåret 2021.


For de som ønsker dette oversendt, send en epost til post@ekebergasen.no 

Fleksibel Betaling Planlegging

NY HJEMMESIDE LANSERT

Ny hjemmeside er lansert. Her kommer relevant og nyttig info fremover.

Grey Theme Objects
Nyheter: News
bottom of page