NYHETER

Her legges informasjon og nyheter til alle ut.

INNKALLING ÅRSMØTE 2021

27.07.2021

Vedlagt er innkalling til årsmøte for Ekebergåsen Velforening 2021.

Mengde med folk

REFERAT STYREMØTE 29.06.21

29.06.21

Vedlagt er referat fra styremøte gjennomført 29.06.21

I et møte

BUDSJETT 2021

June 9, 2019

Det har kommet en del henvendelser om tilgang til budsjettet for driftsåret 2021.


For de som ønsker dette oversendt, send en epost til post@ekebergasen.no 

Fleksibel Betaling Planlegging

NY HJEMMESIDE LANSERT

June 9, 2019

Ny hjemmeside er lansert. Her kommer relevant og nyttig info fremover.

Grey Theme Objects