top of page

HVEM ER VI I VELFORENINGEN?

Styret består av en representant fra hver gate (eneboliger) og hvert sameie (rekkehus / leiligheter). Denne sammensetningen skal sikre at alles interesser ivaretas til en hver tid. Hvert medlem sitter i 2 år og halve styret byttes ut annet hvert år. Det er hver enkelt vei/sameie som melder kandidater til å representere sin enhet.

Hvert medlem i styret fungerer som kontaktperson/representant for sin gate/sameie i tillegg til at de har dedikerte ansvarsoppgaver.

Når man skal kontakte styret, oppfordres det til å bruke sin representant som hovedregel, eventuelt den i styret som har det spesifikke ansvarsområdet du lurer på (eksempel brøyting). Denne modellen er satt for å spre ansvar og oppgaver likt. 

Velforeningen: Tekst

HELGE KJERSTAD

Styreleder

Representant for Ekebergsvingen

MATS FRØILAND

Styremedlem

Representant for Ekebergløkka

CHRISTIAN MADSEN HANSEN

Styremedlem

Representant for Nedre Ekeberglia

Kontaktperson for saker relatert til vinterdrift (brøyting).

Kontaktperson for saker relatert til sommerdrift (klipping)

DOROTA CIARA

Styremedlem

Representant for Øvre Ekeberglia

Kontaktperson for saker relatert til økonomi

ESPEN STRØM BERG

Styremedlem

Representant for Ekebergsvingen

MADS HANSEN

Styremedlem

Representant for Eneboliger Ekebergløkka

Velforeningen: Meet the Team

ANSVARSOMRÅDER

Velforeningen har ansvar for drift, utvikling og vedlikehold for fellesområdene samt håndtere saker som omfatter fellesskapet på Ekebergåsen

Ansvarsområder kart.jpg

OMRÅDENE

På bilde over kan man se områdene som Velforeningen drifter. Dette er privatveiene, renovasjonspunktene, fellesområdene og lekeplassene. I tillegg driftes gatelysene på privatveiene. Grøntområdene rundt leiligheter og rekkehus ligger under det respektive sameiet sitt driftsansvar. Veiene som ikke er merket blått på bilde er kommunale veier.

Snørydding Truck

VINTERDRIFT

Velforeningen har en avtale om vinterdrift for alle de private veiene på feltet, herunder brøyting, strøing, rydding av snømasser og feiing. Avtalen omfatter ikke de kommunale veiene (veier med gangfelt). Brøytemannskapet rykket ut når snømassene har passert 5 cm, strøing blir tatt etter behov. Feiing gjøres på våren når man er sikker på at det ikke kommer mer snø.

Gressklipping

SOMMERDRIFT

Velforeningen har en avtale om klipping av alle fellesområder ca hver 10-12 dag i høysesong. På høsten kan intervallet bli litt lengre.
Vi har også klipping av skråningene som er fellesareal 3 ganger i løpet av sesongen.
Avtalen vår er primært for å dekke klipping av gress, den inneholder ikke kantklipping inn mot vegger, plattinger eller carportene. Her må sameiene og privatpersoner ta siste finish selv.

hammering

VEDLIKEHOLD OG UTBEDRINGER

Velforeningen skal sikre vedlikehold og utbedring av fellesinteresser slik som veier, lekeplasser, lys og ballplass. Feil, skader og andre vedlikeholdsbehov meldes inn til styret på post@ekebergasen.no

Velforeningen: What We Do
bottom of page