top of page

BUDSJETTER

Her finner man forenklet oppsett av budsjettene for hvert år. Budsjettet viser hvilke summer som er satt av til de forskjellige driftspostene. Spørsmål relatert til budsjettene kan rettes til styret.

Beregning av budsjett

BUDSJETT 2021

Godkjent på årsmøte 2020

Budsjetter: News
bottom of page